Melingkar

23 - Dec - 2012 | adplus

Berdiri melingkar sambil melantunkan tembang " Ibu Pertiwi" sebagai wujud penghormatan pada Ibu Bumi.

DESANTARA’s CAMERA

Depan | RSS 2.0 | Kategori: | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply