3

10 - Jan - 2013 | adplus

Berjalan mengelilingi sesaji selama tujuh kali untuk memohon pertolongan pada Yang Kuasa. Angka tuju ( atau “pitu”  dalam bahasa jawa ) dalam ritual tersebut mengandung makna “pitulungan “ ( pertolongan ).

DESANTARA’s CAMERA

Depan | RSS 2.0 | Kategori: | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply