Miliho sing ora mungsuhi

26 - Jun - 2012 | sobirno

Pilihan Bupati sing langsung dipilih rakyat wis kapindo iki di selenggarakake ning Kabupaten Pati pilihan bupati tahun 2006-2011 sing dimenangke pak Tasiman iso kanggo ukuran ngkrasakake yen anane Bupati biso migunani lan orane tumprap cukupe kebutuhane wong bebrayan.

Kanggo petani sing lemah garapane asring keno banjir teko anane Bupati sing kepilih opo biso ngudari sainggo lemah garapane dulur-dulur ora kebanjiran meneh.

Kanggo dulur-dulur sing ora duwe papan panggonan opo yo teko anane Bupati sing kapileh biso ngudari sainggo dadi nduwe papan panggonan.

Sopo wae sing nyalon Bupati nalikane butuh entuk akeh dukungan podo janji-janji karo sing podo ndukung. Nanging opo yo bener janji-janji mau biso dibuktekake.

Pilihan Bupati 16 juni tahun 2012-2017 iki dadi akeh pertimbangan masyarakat, amargo identitas Pati Bumi Mina Tani sing dadi dasar tujuan kanggo wujudake kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati wis disimpangke seko arah tujuane. 80 % Masyarakat Kabupaten Pati pekerjaan dadi petani lan nelayan ananging gonta-gantine Bupati ning Kabupaten Pati isih tetep nasibe petani ora diwigatekake.

Apa maneh karepe pemerintah kepingin ngedol gunung Kendeng kanggo pabrik semen sing nganti nganggo cara Pegunungan Kendeng sing asale kanggo kawasan pertanian lan pariwisata saiki lewat Perda Tata Ruang sing anyar tahun 2010 diganti dadi kawasan tambang lan industri, iki jelas mbukteake ora nyambung karo identitas Pati Bumi Mina Tani. Teko kedadean iki masyarakat nduwe pengarep-arep gantine Bupati anyar biso mbalekake sakmestine fungsi pegunungan Kendeng dadi kawasan konservasi ( kawasan sing dilindungi kanggo tetanduran).

Bupati sing dipilih langsung rakyat 16 juni 2012 iki tetep akeh persoalan sing di adepi lan iki dadi tetitenan masyarakat. persoalan pabrik semen, persoalan petani bab bencana banjir lan kekeringan, persoalan bab industri /pabrik-pabrik sing mencemari lingkungan, persoalan pemodal sing ngancam lemah garapane wong-wong cilik lan ora kalah pentiong bab perkoro keadilan, Bupati sing kepilih ora keno mban cinde mban siladan.

Akehe persoalan iki kabeh mokal biso di udari tanpo ono kekarepan bareng antarane pemerintah lan masyarakate, mulo ben iso ono kekarepan bareng kanggo ngudari persoalan iki kabeh perlune ono pemahaman biso nglungguhake tanggung jawabe dewe-dewe. Pemimpin ojo nyulayani janjine karo rakyate, masyarakate yo ojo nggumantungke pemimpine mulo kudu sregep nyambut gawe kabeh. Udare persoalaan sing diadepi masyarakat mesti ono bedo-bedane anggone nemtoke pilihan kanggo ngudari persoalan iki kabeh, lewat pilihan sing bedo ojo nganti ndadekake kerenggangan-kerenggangan paseduluran sing wis ketoto kanti apik iki.

Bedo ora kliru, tetep bersatu pedomanku.
Salam Kendeng.. Lestari!!!

* Disarikan dari wawancara Gunretno (Koordinator JM-PPK) oleh Mokh Sobirin.
Foto: dgi-indonesia.com

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Tags: , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply